TŘEBÍČ – REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ

Na nově zrevitalizované náměstí druhé největší metropole Vysočiny s jedním z architektů Tomášem Rusínem ze studia RAW. Karlovo náměstí je nejdůležitějším místem města a nedávná rekonstrukce od architektonického studia RAW radikálně proměnila centrální prostor. Dvě části, západní a východní, spolu komunikují i přes to, že každá plní jiný městský význam. Západní slouží ke shromažďování, mohou se zde konat kulturní, společenské a prodejní akce. Východní je určena pro potřeby hromadné dopravy a veřejného parkování, je však navíc doplněna o pobytovou část s kašnou, stromem a městským mobiliářem.

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2022 pořádanou Českou komorou architektů.

Předpokládaná doba trvání 1 hodina.

čt 5. 10. | 17:00 | u sochy sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí

Organizátorem teto akce je studio RAW architekti.