TEPLICE – INDUSTRIÁLNÍ VZDOR LÁZEŇSKÉMU MĚSTU

Průmyslové struktury města v netypické poloze významného lázeňského města s architektem Janem Kutákem. Město, které je známé jako nejstarší lázeňské ve střední Evropě, se v průběhu druhé poloviny 19. století začalo významně průmyslově rozvíjet. Komentovaná vycházka bude postupovat zejména podél hlavní dopravní osy (teplicko-ústecké dráhy), popíše architekturu a technické stavby ve veřejném urbánním prostoru a představí možnosti nového využití/záchrany průmyslového dědictví v rozlehlých deprivovaných plochách – tzv. brownfieldech.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

ne 1. 10. | 10:00 | Zemská 818, 41501

Fotoreport