TÁBOR-KLOKOTY – SOUČASNÝ SAKRÁLNÍ PROSTOR

Nad knihou Přímluva za současnost s podtitulem Umění v sakrálním prostoru s jejím autorem architektem a vedoucím Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Norbertem Schmidtem v prostorách Klokotského kláštera. Jak funguje současné umění v duchovním prostředí kostela – dochází k jejich vzájemnému obohacení, nebo jsou zde umělecká díla postavena do syntetického kontextu a narušují liturgický svět? Těmto i dalším otázkám se budou věnovat letošní Dny architektury v Táboře.

so 30. 9. | 18:30 | Staroklokotská 1

Fotoreport