Svit – RETROspektívy – zrušeno

Vzhľadom k nejasným vládnym opatreniam vlády SK bola akcia z preventívnych dôvodov zrušená.

Počas vyše dvadsaťročnej výstavby budovy sa menila ideológia, spoločnosť a tiež architektúra. Zmeny sa dotkli konceptu urbanistického plánu rozvoja mesta, plánovaného využívania budovy železničnej stanice a úbytkom pracovných miest stanica osirela. Z architektonicky zaujímavej stavby sa stal pre verejnosť kľúčom zakonzervovaný príbeh doplnený o veľkoformátovú farebnú vitráž s prírodnými výjavmi. S Vladimírom Zentkom z VCEO v expozícii múzea Baťa pod Tatrami.

Zraz: ne 4.10., 14:00, železničná stanica Svit, nástupište č. 1