STRAKONICE – INDUSTRIALIZACE MĚSTA

Měst, kterým vstoupil průmysl do samotného centra a ovlivnil následný urbanistický vývoj, je opravdu málo. Strakonice patří mezi ně. Návštěva nepřístupných industriálních prostorů s architektem Dušanem Řezáčem a majiteli průmyslových areálů Na Ostrově a Na Dubovci. Prázdné textilní a chátrající objekty představují skrytý městotvorný potenciál.

SRAZ: ne 30. 9., 15:00, ul. Na Ostrově, před rod. domem Kochana z Prachové

www.modulora.cz

Fotoreport