Stará Ľubovňa – Storočia na ľubovnianskom rínku

Prechádzka storočiami po ľubovnianskom rínku. Spoznanie stavebného vývoja historických profánnych a sakrálnych stavieb námestia so zhodnotením ich obnovy po roku 1989 s historičkou umenia Michaelou Haviarovou a architektom Tomášom Haviarom.

Mesto Stará Ľubovňa zmenilo od stredoveku svoju tvár pomerne výrazne. Najväčšie zmeny v architektúre sa udiali v období renesancie, keď mesto zažívalo svoj rozmach. Najnovšie pamiatkové výskumy odhalili doteraz nepoznané stavebné aktivity aj v rámci urbanizmu, čo zaradilo Ľubovňu medzi sídla s ojedinelým vývinom. Návštevou niektorých meštianskych domov sa pokúsime objaviť ich skryté a nepoznané pamiatkové hodnoty a v Kostole sv. Mikuláša upriamime pozornosť na výnimočnosť niektorých stavebných konštrukcií so zložitým stavebným vývojom a čerstvo zreštaurované fresky. Na záver nás čaká zhodnotenie obnovy týchto pamiatok, ktorá po roku 1989 nabrala nový rozmer.

Zraz: ne 6.10., 14.30, Námestie sv. Mikuláša, pred hlavným vstupom do Kostola sv. Mikuláša