Čejkovice – Současná architektura na malých obcích

David Mikulášek z České komory architektů předvede na příkladech jiných obcí, jak lze pracovat s veřejným prostorem a představí vybrané realizace veřejných staveb na obcích. Diskutovat se bude nad smyslem architektonických soutěží, nad jejich výhodami, možnými riziky a nad tím, zda je tato praxe vhodná i pro samotné Čejkovice.

Sraz: so 5. 10., 19.00, kino Čejkovice, Templářská 500

Fotoreport