Sliač – Liečebný dom Palace a Borová Hora

Liečebný dom Palace (1925 – 1937), zachovaná unikátna budova architekta Rudolfa Stockara, ktorou prevedie Denis Haberland, kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie. O 15.00 pani Zora Myslivcová predstaví iniciatívu za záchranu ozdravovne Borová hora, diela architekta Gustáva Stadtruckera, zvolenského rodáka, ktorý v roku 1932 práve po skončení pražskej ČVUT budovu projektoval vo funkcionalistickom štýle.

Zraz: pi 4. 10., 13.00, pred schodiskom Liečebného domu Palace, Kúpele Sliač