SLAVKOV U BRNA – LIKO-Noe a LIKO-Vo

Společnost LIKO-S je stavební firmou, která svým programem Domy Jako Stromy bojuje za změnu současného způsobu stavění. Živá výrobní hala LIKO-Vo navazuje na předchozí zelený objekt LIKO-Noe. Architektem obou staveb je architekt Zdeněk Fránek, který u těchto objektů využívá konceptu „živých staveb“ postaveného na přírodní stabilizaci.  Tu zajišťují zelené střechy a fasády, retenční jezero i další technologie. Součástí zelených staveb jsou kořenové čistírny odpadních vod. Odpadní voda z obou budov je tak přirozenou cestou vyčištěna a dále použita k závlaze. Živé stavby tak ukazují nový koncept budov, které jsou prospěšné nejen samy pro sebe, ale i pro své okolí. Nutná rezervace.

Sraz: so 3. 10., 14.00 a 15.00, Budova A, U Splavu 1449