SKALIČKA – VÍCEÚČELOVÝ OBECNÍ DŮM

Návštěva znovuožilého místa v centru obce s architektkou stavby Soňou Urbánkovou. Ve vesnici rostlé kolem cesty stával opuštěný dům, který dosloužil a z větší části ustoupil nové stavbě obecního domu. Ta byla nedávno otevřena veřejnosti, obecní dům začal sloužit ke scházení obyvatel vesnice a poskytuje zázemí volnočasovým i kulturním aktivitám. Stavba se nerozpíná do krajiny, naopak oživuje jádro obce pomocí objektů umístěných tak, že navazují na stávající zástavbu. Tři tělesa tvoří součást urbanistické struktury a přinášejí rozšíření o veřejný prostor a druhé nádvoří, ze kterého je po schodech volně přístupná zahrada ve svahu nad domem. Uvnitř se nachází obecní úřad, klubovny a víceúčelový sál sloužící sportovním, kulturním i ceremoniálním účelům, stavba si přitom zachovává hmotově a materiálově tradiční venkovský charakter.

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2023 udílenou Českou komorou architektů.

Předpokládaná doba trvání 1 hodina.

ne 1. 10. | 13:30 | Obecní dům Skalička