SEMILY – STAVBY MINULÉ I SOUČASNÉ

Po zásadních stavbách centra města až k prohlídce novostavby mateřské školy Treperky s komentářem projektanta Vladimíra Bělonohého. Za návštěvou s odborným komentářem k obecnímu domu, archivu města, spořitelny a městskému úřadu až k realizaci mateřské školy. Kontrastní procházka po nepřehlédnutelných stavbách, které se postupem času staly dominantami města. Zakončení proběhne ve škole při západu slunce a následném rozsvícení.

Stavba od architekta Marka Topiče byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2022 pořádanou Českou komorou architektů.

Předpokládaná doba trvání 2 hodiny.

Omezená kapacita 25 osob. Rezervace na GoOut.

po 2. 10. | 16:00 | v centru před obecním domem