SEMILY – KŘÍŽEM KRÁŽEM

Architekt Martin Hilpert vás zavede k dosud nenavštíveným domům a místům ve městě, zejména v jeho staré části. Procházka povede k muzeu a dále Petřinovou ulicí na Komenského náměstí, nakonec si s různými odbočkami projdeme Koštofrank a okolí sokolovny, ulici Na obci, Tyršovu a okolí náměstí se zaměřením na budovy konce 19. a první poloviny 20. století. Dvouhodinová procházka bude zakončena opět na Riegrově náměstí u Jitřenky.

SRAZ: so 4. 10., 9:30, před novou budovou městského úřadu na Riegrově náměstí

Fotoreport