ŠEDIVINY – SOUČASNÁ VÝSTAVBA V CHKO

Debata krajského architekta Oldřicha Bittnera, Josefa Rusňáka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, architektky Heleny Hlávkové a prorektora na Umprum Cyrila Říhy moderovaná Alžbětou Žabovou z Českého rozhlasu na téma současné architektury v chráněných krajinných oblastech se zaměřením na krajinu Orlických hor.

Klademe si otázku, jak by měla v ideálním případě vypadat spolupráce architekta, investora, ochránců přírody, stavebních úřadů a občanů v dané oblasti? Jaký má vliv výstavba v cenných krajinných oblastech na infrastrukturu a přírodní i krajinné hodnoty území? Lze vytvořit funkční regulativy současné výstavby na těchto územích?

Více info na: www.schule.cz

so 23. 9. | 15:30 | SCHULE Kulturní centrum, Šediviny 67, Kounov 518 01