SÁZAVA – KAVALIER: OD VÝROBY SKLA K EXPOZICI

Se skláři do výrobních prostor sklárny. Součástí prohlídky bude i návštěva vzorkovny, kde bude k vidění výstava „Stopy Karla Pragera v sázavské sklárně“ k výrobě tvarovek na fasádu Nové scény Národního divadla. Právě zde za pomoci Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové vznikaly v 80. letech tyto specifické skleněné tvarovky pro jednu z nejvýznamnějších staveb architekta Pragera, u něhož si letos připomínáme 100 let od narození.

Důležitá upozornění:
Děti pouze v doprovodu dospělé osoby
Vstup v pevné obuvi a na vlastní nebezpečí

Rezervace na e-mailu: prohlidka.firmy@kavalier.cz. Je nutné uvést počet přihlašovaných osob a kontakt. Předpokládaná doba trvání prohlídky 45 minut.

Organizátory této akce jsou Město Sázava a KAVALIERGLASS, a.s.

so 30. 9. | 8:30–14:00 | Sklárny KAVALIERGLASS a. s., Sklářská 359