ŠAĽA – Premeny mesta

O premenách mesta v jeho nedávnej minulosti, vedúcich k transformácii na okresné centrum s vlastnou identitou, s architektkou Soňou Minárechovou. Od roku 1945 sa počet obyvateľov zvýšil z 5-tisíc na dnešných takmer 21-tisíc, čo podmienilo viaceré zmeny. Z pôdorysu mesta sa vytratili stopy židovskej architektúry, mesto prišlo nielen o synagógu, ale i o mikve (kúpeľ) či školu. Na troch sídliskách sa po výstavbe závodu Duslo postavilo vyše 2-tisíc bytov, čím sa zvýšil dopyt po vybavenosti a vznikol sekundárny tlak na ďalší rozvoj. Po mlyne na Kráľovskej stanici ostala len transformátorová stanica, časť Hlavnej ulice sa stala pešou zónou, stretávame sa s fenoménom suburbanizácie. Premeny Šale reflektuje pripravovaná výstava, ktorá zachytáva podoby mesta v čase. 

Partneri: Nadácia ZSE, Štátny archív Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť

so 01.10. | 16:00 | Nádvorie renesančného kaštieľa, P. Pázmaňa, 1 1/2, Šaľa