ŠAĽA – NA BICYKLI ZA INDUSTRIÁLNOU ARCHITEKTÚROU

Pozor zmena!

Kvôli bezpečnostnej situácii súvisiacej s vojnou na Ukrajine nie je možné navštíviť interiér strojovne viacúčelového vodného diela v Kráľovej nad Váhom. Cykloprehliadka sa uskutoční aj napriek tomu a nahliadneme spolu do bežne verejnosti neprístupného exteriéru tohto komplexu. Súčasťou prehliadky bude aj odborný výklad. Unikátnu nástennú maľbu Františka Chrásteka však uvidíme len cez sklo. Cyklovýlet sa uskutoční v sobotu 30.9. Stretneme sa o 10:00 v predpolí renesančného kaštieľa v Šali na ulici P. Pázmáňa. Nutné prísť na vlastnom bicykli s helmou.

Počet účastníkov je z bezpečnostných dôvodov obmedzený na 40 ľudí.

Pôvodný text: Prehliadka viacúčelového vodného diela z 80. rokov minulého storočia na rieke Váh na bicykli s architektom Zoranom Samoľom. Dielo bolo dokončené v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu, protipovodňovej ochrany priľahlého územia, na ťažbu štrkopieskov, ako zásobník zavlažovacej vody, na chov rýb či ako prostredie na rekreáciu a vodné športy. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. Ťažiskom prehliadky bude budova vodného diela a interiér tejto technickej stavby s unikátnou nástennou maľbou Františka Chrásteka.
Nutné prísť na vlastnom bicykli a s helmou.

so 30. 9. | 10:00 – 12:30 | P. Pázmaňa 1/2, Šaľa (Renesančný kaštieľ -predpolie – v prípade zlého počasia sa stretneme až na vodnej priehrade)

Foto: Matej Hakár

Spoluorganizuje: Meetpoint Šaľa

Partneri: SPP, Mesto Šaľa

Fotoreport