ŠAĽA – Ľudský rozmer

Architektka Soňa Minárechová uvedie projekciu filmu Ľudský rozmer, ktorého príbeh v piatich kapitolách znázorňuje skúsenosti dánskeho architekta Jana Gehla s mestským plánovaním. Čo sa stane, keď do stredu našich výpočtov umiestnime človeka a jeho potreby? Architekt – vizionár Jan Gehl a jeho kolegovia sa snažia oslobodiť mestá od nadvlády automobilov a vytvoriť priestor pre chodcov a cyklistov. Po premietnutí filmu Ľudský rozmer bude nasledovať diskusia o mestskom plánovaní a o tom, či je možné „vziať späť“ verejný priestor.

Partneri: Nadácia ZSE, Štátny archív Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť

so 01.10. | 19:00 | Nádvorie renesančného kaštieľa, P. Pázmaňa, 1 1/2, Šaľa