ŠAĽA – KONŠTRUKCIA V RUKÁCH DETÍ

Vtiahnutie najmladšieho publika do témy konštrukcie v architektúre hravou formou s metodičkou Janou Gregušovou u a kurátorkou výstavy Andreou Pleidel.
Workshop venovaný deťom a konštrukciám. Na úvod workshopu sa deti dozvedia o úlohe konštrukcie v architektúre, o materiáloch, ktoré sa na konštrukciu používali a používajú. Počas workshopu budú deti dotvárať, pretvárať či vytvárať vlastné konštrukcie z odpadového materiálu. Deti od 3 do 12 rokov v sprievode rodičov.

pá 29. 9. | 16:00 – 20:00 | Pešia zóna, Šaľa

Spoluorganizuje: Meetpoint Šaľa

Partneri: SPP, Mesto Šaľa

Fotoreport