ROUDNICE NAD LABEM – REKONSTRUKCE

Prezentace studentských prací a návrhů rekonstrukcí staveb ve městě a následná procházka na vybrané lokality s ​​vedoucím ateliéru Fakulty architektury ČVUT Vojtěchem Sosnou a architektem Karlem Filsakem. Inspirující spolupráce galerie s městem a zmíněnými architekty, kteří se rozhodli zaměřit semestrální práci na Roudnici. Studenti navrhovali úpravy těchto objektů a lokalit:
– rekonstrukce Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
– rekonstrukce městského pivovaru s integrací společenských funkcí
– výstavba nové knihovny v proluce za Zámeckou restaurací – s větší kapacitou knih + parkovací místa
– zástavba proluky na kraji Husova náměstí a výstavba Muzea města Roudnice
– rekultivace proluky u augustiniánského kláštera – zbudování piazzetty, výstavba lapidária a tanečního sálu + parkovací místa
– vybudování lávky na ostrov – v ose podchodu od kláštera
– zástavba proluky naproti stávajícímu muzeu – hotel + parkovací místa

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

Organizátorem této akce je Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

so 30. 9. | 14:30 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5

Foto kredit: archiv města Rožnov pod Radhoštěm

Fotoreport