ROUDNICE NAD LABEM – MĚSTO NAD ŘEKOU

Zámecký areál v průběhu staletí. V rámci programu oslav 850. výročí první zmínky o Roudnici proběhne architektonická vycházka s architektem Petrem Janošem ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Říp.

Návštěva zámeckého areálu – historického a urbanistického jádra města na ostrohu nad řekou. Prohlídka nejstarší a nejcennější roudnické památky – torza románského biskupského hradu z 12. století, objekt galerie a přilehlého dvora, Kapucínský klášter, nově zpřístupněné sály sladoven barokního pivovaru. Prezentace vizí možné náplně těchto památek a jejich potenciálu pro budoucí kulturní využití.

SRAZ: ne 1. 10., 14:00, před Galerií moderního umění, Očkova 5