Řevnice 1989 – před a po

Domy z času totality a domy z času svobody. Jak se společenské klima projevilo v řevnické výstavbě a jak tyto domy po třiceti letech ne?/vrostly do organismu města. Jak s vaničkou nevylít i dítě – o tom všem s místní architektkou Dariou Balejovou.

Sraz: so 5. 10., 15.00, u pošty, Mníšecká 1060