RAJECKÉ TEPLICE – URBANIZMUS MALÝCH MIEST V PRAXI

Prednášky o príkladoch dobrej architektúry, diskusia o rozvoji mesta a tvorba pocitovej mapy Rajeckých Teplíc s architektmi Ondrejom Markom, Róbertom Bakytom, krajinným ekológom Milanom Hodasom, aj zástupcom samosprávy Bernolákova Michalom Pelešom. Interaktívnu pocitovú mapu pripravili krajinná ekologička Erika Igondová a architektka Lucia Streďanská.

Podujatie sa začne blokom troch prednášok, ktoré spolu poskytnú ucelený pohľad na proces plánovania od prípravy až po kvalitné realizácie.

Krajinný ekológ zo Slovenskej agentúry životného prostredia Milan Hodas predstaví tvorbu územného systému ekologickej stability, ktorý bude podkladom pri príprave územného plánu mesta Senec. Architekt Róbert Bakyta zo štúdia Bakyta architekti a Michal Peleš zo samosprávy mesta Bernolákovo odprezentujú proces a výsledky ideovej urbanistickej súťaže, podľa ktorej bude spracovaný nový územný plán. Architekt Ondrej Marko zo štúdia 2021 napokon ukáže konkrétne príklady dobrej praxe z mesta Leopoldov.

V rámci podujatia sa uskutoční i krátka diskusia so zástupcami mesta a zároveň stretnutie s verejnosťou pri mape s aktívnym zapojením účastníkov, ktorí budú spoločne identifikovať problémové aj pozitívne vnímané miesta a zaznamenávať pripomienky, lokalizovať ich a zaznačovať na mape. Vyhodnotené a spracované výsledky budú slúžiť ako informačný zdroj pre budúci územný rozvoj mesta a budú tiež zverejnené vo forme pocitovej mapy.

so 30. 9. | 15:00 – 17:30 | Námestie SNP 1, Rajecké Teplice

Spoluorganizuje: Teritóriá

Partner podujatia: OOCR Rajecká dolina, Hotel Encián