PŘÍBRAMÍ OD JEJÍCH HISTORICKÝCH POČÁTKŮ DO SOUČASNOSTI

Procházka vedená architektkou a příbramskou rodačkou Martinou Šaňkovou se bude věnovat zajímavostem, které v městské struktuře přetrvaly dodnes. Představí zbytky barokních domů, dotkne se poutního místa Svaté Hory a neopomine ani k Příbrami připojené Březové Hory s jejich vlastním vývojem – zachovalými technickými památkami 19. století i následky těžby v podobě socialistických sídlišť spolu s objektem kulturního domu. Chybět nebude ani soudobá architektura – rekonstrukce autobusového nádraží, která získala čestné uznání Grand Prix Obce architektů.

SRAZ: 2. 10., 14:00, náměstí Arnošta z Pardubic, lavičky před Českou spořitelnou
www.wix.com/martinasankova/ms_architekt