PRAHA – ZBRASLAV DIVOKÝ BELVEDER

Zpětný pohled na vznik této kultivované divočiny, její nedávnou obnovu a zamyšlení se nad jejím přínosem pro současného a budoucího městského člověka s s jedním z tvůrců jeho obnovy, architektem Ondřejem Hofmeisterem a sochařem Miloslavem Fekarem.

Sraz: so 5.10., 14.00, U Prádelny, u vstupu do lesoparku, P-5