PRAHA – ZAPOMENUTÉ LÁZNĚ

Přestože v Praze nikdy nevznikly velké městské lázně, našli bychom řadu menších zajímavých lázeňských staveb. Dnes je většina z nich zapomenuta. Tradici a osud městských lázní se pokusíme připomenout na procházce s architektem Martinem Rusinou.

SRAZ: so 30. 9., 14.00, park Lannova vedle ministerstva dopravy