Praha-západ – Řevnice – sportovní hala

Jak vypadá architektura před dokončením? Exkurze na stavbu od autorů ze studia Grido architektiVznikla zde krytá herní plocha 45 x 24 m, dva cvičební sály a tribuna. Budovu sousední základní školy s novou stavbou propojuje podzemní chodba tak, aby mohli žáci na tělocvik suchou nohou. Jedná se o stavbu financovanou ze soukromých zdrojů, která však slouží veřejnosti a významně přispívá k dotvoření řevnického školního „kampusu“. 

S sebou pevnou obuv. Jedná se o hrubou stavbu a vstup je na vlastní nebezpečí.

ne 2. 10. | 16:00 | před novou budovou ZŠ Řevnice, Školní 600, Řevnice