PRAHA – VRŠOVICKÁ VODÁRNA V MICHLI

Technický komplex vodárenské věže a podzemního vodojemu navržený architektem Janem Kotěrou v letech 1906–1907 se nachází Na Zelené lišce v pražské Michli. Areálu vodárny, která zásobovala pitnou vodou Vršovice až do roku 1975, dominuje vodárenská věž vysoká 42 metrů. Kotěra zde, stejně jako u několika jiných staveb, použil neomítnuté cihly a detaily ze zeleně glazovaných cihel. Na dříku je posazena válcová kovová nádrž o objemu 500 m3, ze které tekla voda samospádem do vršovických domů. Do nádrže byla voda přečerpávána z podzemního vodojemu, který byl zásobován výtlačným řadem z Braníku. Areál, který od roku 2014 prochází rekonstrukcí, je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Po dokončení, včetně plánovaných terénních a zahradních úprav, by mohl sloužit jako muzeum. Děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy.

Vstup na vlastní nebezpečí!

Sraz: ne 3. 10., 11:00–14:00, Hanusova 365, P-4 Michle

Navštivte také spodní část vršovického vodárenského komplexu v Bráníku s přednáškou historika Kryštofa Drnka PRAHA ŽÍZNIVÁ.

Fotoreport