PRAHA – VODÁRENSKÁ VĚŽ V MICHLI – KAPACITA NAVÝŠENA

Technický komplex vodárenské věže a podzemního vodojemu, navržený architektem Janem Kotěrou v letech 1906-1907. Areálu vodárny, která zásobovala pitnou vodou Vršovice až do roku 1973, dominuje vodárenská věž vysoká 42 metrů. Kónický dřík z režných cihel s detaily z cihel zeleně glazovaných a klenutým portálem. Na dříku je posazena válcová kovová nádrž o objemu 500 m3, ze které voda tekla samospádem do vršovických domů. Do nádrže byla voda přečerpávána z podzemního vodojemu, který byl zásobován výtlačným řadem z Braníku. V areálu vodárny, který od roku 2014 prochází rekonstrukcí, se dále nachází domek strojovny a domek strojníka. Areál je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Po dokončení rekonstrukce včetně plánovaných terénních a zahradních úprav by mohl sloužit jako muzeum. Děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Rezervace na GoOut.

 

ne 1. 10. | 15:00–18:00 | Hanusova 5, Praha 4