Praha – Uměním ku zdraví

Nemocnice nejsou místem, kam by se většina z nás vydávala dobrovolně či dokonce s radostí. Proto byla v jejich areálech osazována umělecká díla: ve starších historických obdobích se umění mělo přímo podílet na léčbě svým duchovním působením či – poněkud nihilisticky – připravovat pacienty na lepší svět po smrti. Ve 20. století měla díla za úkol potěšit pacienty, povzbudit návštěvy nebo oslavit práci zdravotníků. Procházka po areálu nemocnice s uměleckými realizace, které většinou míjíme bez povšimnutí, s historičkou umění Jitkou Šosovou.

Sraz: so 3. 10., 14.00, před hlavním vstupem do areálu Nemocnice Na Homolce, Rentgenova 37, P-5