PRAHA – TJ BOHEMIANS SLOVENSKÁ

Sportovní hala s půlválcovým světlíkem z roku 1986 od architekta Miloše Kopřivy, experta na sportovní stavby, nahradila dosluhující dřevostavbu sokolského cvičiště. Částečně zapuštěná stavba na trojúhelníkovém půdorysu zahrnuje 18 x 36 m velkou tělocvičnu a menší gymnastický sál. Sedlová střecha haly je nesena šikmými lepenými vazníky, které jsou podepřeny ocelovými sloupy. Vrcholem střechy prochází ikonický půlválcový světlík, který do haly přivádí denní světlo. Interiér haly prošel několika ne příliš citlivými úpravami. Autor stavby Miloš Kopřiva se podílel také na návrhu spojovacího Rošického mostu na Strahovském stadionu a výstavbě sporthotelu Coubertin na Břevnově. Hala Slovenská slouží jednomu z největších českých sportovních klubů Tělovýchovná jednota Bohemians Praha pro vrcholovou gymnastiku, oddílům házené a šachu a také externím nájemcům. Před vstupem je socha gymnastky od Jaroslava Hladkého.

Sraz: so 2. 10., 14:00–17:00, Slovenská 2, P-10

Fotoreport