Praha – Steel Cities Warm up. Industriální budovy okem krajinné ekoložky – zrušeno

Velmi nás mrzí, ale přednáška musela být v důsledku nouzového stavu zrušena.

Skladové haly na poli a chránění motýli. Jak to jde dohromady? Většina lidí vnímá industriální zóny a ochranu přírody jako dva protipóly. Nemusí tomu tak ale být vždy. Dokonce existují možnosti, jak z takových ploch vytvořit velmi zajímavé biotopy pro chráněné druhy. Jaké nástroje je třeba použít, aby se to povedlo? Jak důležitá je zde role investora, obce a odborníků? Přednášku nabitou příklady z praxe a konkrétními postupy povede krajinná ekoložka Kateřina Lagner Zímová, která se v rámci své práce věnuje hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu a její autorizací jsou vybaveny desítky industriálních budov po celé ČR.

Sraz: út 6. 10., 18.00, Uhříněveské muzeum, Nové nám. 1251/2, Praha 22-Uhříněves