PRAHA – SPOŘILOV – NEJVĚTŠÍ ZAHRADNÍ MĚSTO VELKÉ PRAHY

Tzv. starý Spořilov jako příklad prvorepublikového zahradního města, které by mělo být – pokud jde o urbanistické řešení, soběstačnost a velkoryse založenou veřejnou zeleň – stále vzorem pro zakládání novodobých obytných souborů. Připomenutí původní ideje a dnešní stav ovlivněný zvláště změnami ve složení místní komunity, rekonstrukcemi rodinných domů, změnou služeb a automobilovou dopravou. S architektem Františkem Rejlem.

SRAZ: so 3. 10., 10:00, před vstupem do kostela sv. Anežky České na Spořilově, ulice Hlavní / Roztylské náměstí

Prostor – architektura, interiér, design o.p.s