PRAHA – ŠPANĚLSKÝ SÁL – KAPACITA NAPLNĚNA

Španělským sálem Pražského hradu s historikem architektury Jindřichem Vybíralem. Španělský sál a dnešní Rudolfovu galerii v severním traktu Pražského hradu dal zbudovat císař a král Rudolf II. na přelomu 16. a 17. století. V letech 1866–1868 byly oba sály modernizovány podle návrhů prominentních vídeňských architektů Ferdinanda Kirschnera a Heinricha Ferstela, přičemž velká část štukové dekorace z rudolfinské doby zůstala zachována. Výklad představuje stylovou fyziognomii obou interiérů a jejich funkci coby politických a ceremoniálních prostorů. 

 

Z bezpečnostních důvodů je nutné při rezervaci uvést jméno, datum narození a číslo občanského průkazu. Údaje slouží pouze ke vstupu do objektu a nebudou archivovány.

 

Rezervace končí 26. 9. ve 12:00.

 

so 30. 9. | 14:30 | Druhé nádvoří Pražského hradu, Praha 1

Fotoreport