Praha – Slovácká jizba

Část Šalounovy vily přiléhající k ateliéru je v soukromém vlastnictví Šalounových potomků. Zpřístupněna je apsidová studovna s výhledem do zahrady, slovácká jizba podle návrhu Dušana Jurkoviče s původní výzdobou a kachlovými kamny, byt pro hlídače, i tzv. okultistický sklep, jehož reálné využití je obestřeno legendami. V novější části vily, přistavěné ve 30. letech 20. století, je zpřístupněna suterénní obytná část, ve které se nachází jedna ze Šalounových plastik. Prostory jsou v současnosti pronajímány pro sociální a terapeutickou práci s rodinami v obtížných životních situacích (HoSt Home Start ČR, z.ú., CEKAS z.ú.).

Sraz: so 3. 10., 14.00–17.00, Slovenská 2499/4, P-2