Praha – Škola architektury AVU

Školu architektury založil v roce 1910 architekt Jan Kotěra (1871–1923) jako nedílnou součást uměleckého vzdělávání na Akademii výtvarných umění. Žák Otto Wagnera vídeňské Akademie a zakladatel české moderní architektury letech 1919–1920 vypracoval projekt budovy Školy architektury, jednopatrové stavby s podkrovím ve stylu rané moderny a kubistickými prvky u vstupního portálu. Po Kotěrově smrti se jeho nástupcem stal architekt Josef Gočár (1880–1945), který stavbu svébytně uchopil a přidal razantně pojednané nové patro s rovnou střechou a funkcionalistickými ateliérovými okny na sever. Dílčí úpravy dispozic provedl po válce Jaroslav Fragner nebo František Cubr. Poslední drobné zásahy před obnovou vznikly během působení Emila Přikryla. V roce 2019 byla tato budova obnovena podle návrhu ateliéru Skupina (Marcela Steinbachová a Vít Holý).

Sraz: ne 4. 10., 12.30–15.30, komentovaná prohlídka ve 12.30, U Akademie 172/4

Fotoreport