PRAHA – ŠKOLA ARCHITEKTURY AVU

Školu architektury založil v roce 1910 architekt Jan Kotěra (1871–1923) jako nedílnou součást uměleckého vzdělávání na Akademie výtvarných umění.  Žák Otto Wagnera vídeňské Akademie a zakladatel české moderní architektury vypracoval v letech 1919–1920 projekt budovy Školy architektury – jednopatrové stavby s podkrovím ve stylu rané moderny a kubistickými prvky u vstupního portálu. Po Kotěrově smrti se jeho nástupcem stal architekt Josef Gočár (1880–1945), který stavbu svébytně uchopil a přidal razantně pojednané nové patro s rovnou střechou a funkcionalistickými ateliérovými okny na sever. Dílčí úpravy dispozic provedl po válce Jaroslav Fragner nebo František Cubr. Poslední drobné zásahy před obnovou vznikly během působení Emila Přikryla. V roce 2019 byla tato budova podrobena obnově podle návrhu ateliéru Skupina (Marcela Steinbachová a Vít Holý).

Sraz: so 2. 10., 15:00–17:00, U Akademie 172/4, P-7