PRAHA – SEN MĚSTA

Vernisáž výstavy Sen města – cyklu malovaných fotografií vztahujících se k městu a životu v něm. Jedná se o jakousi intervenci do prostoru fotografie barvou. Proces je většinou výrazný, často mizí části domů, ulic, stromů… Interiér i exteriér mění svoji náladu, proporce, barvy i tvary. Město a život v něm se pod štětcem volně proměňují, a tím mizí i hranice mezi fotografií a malbou… Autorka Markéta Šafáriková pracuje s fotografiemi, které vznikly v průběhu dvaceti let většinou na svitkový film nebo kinofilm.

sraz: so 5. 10., 15.30, náměstí I. P. Pavlova 1789/5 (vchod z Legerovy ulice) P-2