PRAHA – RUDOLFINEM PO STOPÁCH KARLA PRAGERA – KAPACITA NAPLNĚNA

S historičkou architektury Radomírou Sedlákovou s důrazem na Pragerovu rekonstrukci z 90. let 20. století. Rudolfinum známé také jako Dům umělců je vedle Národního divadla další významnou stavbou architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze. Vznikla na konci 19. století a zažila mnohá převratná období, která se bezesporu podepsala na její architektonické podobě. Po první světové válce sloužila budova jako prostory pro poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění, paradoxně druhá světová válka ji vrátila svému účelu, kdy se v prostorách Rudolfina konaly různé říšské oslavy. Postupná devastace budovy způsobená jak necitlivými stavebními úpravami, tak jejím neohleduplným užíváním v době druhé světové války a v období komunismu dala nakonec podnět ke generální přestavbě. Tou byl pověřen v roce 1990 architekt Karel Prager, jehož základním posláním bylo rekonstruovat Rudolfinum tak, aby sloužilo svému dřívějšímu účelu, tedy koncertům České filharmonie a prezentaci umění. Součástí Pragerovy rekonstrukce nebylo však pouze restaurování původní podoby interiéru, ale také zajímavé pojetí zázemí určeného zaměstnancům instituce.

 

Rezervace na GoOut.

 

st 4. 10. | 17:00 | Alšovo nábř. 12, Praha 1 (před Rudolfinem)

Fotoreport