PRAHA – ROTUNDA SV. VÁCLAVA V PROFESNÍM DOMĚ MFF UK – KAPACITA NAPLNĚNA

Pozůstatky raně středověké rotundy objevené při archeologickém průzkumu teprve v roce 2004 jsou součástí budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí. Unikátní je zejména nález části původní románské dlažby vyšehradského typu, restaurovaný v původním uložení, nebo kamenný kruh datovaný až do poloviny 10. století. Expozice shrnující všechny archeologické nálezy byla zpřístupněna veřejnosti v roce 2016 a následně několikrát oceněna, a to i evropskou cenou pro památky Europa Nostra.

 

Rezervace na GoOut. Spolupořadatelem akce je Matematicko-fyzikální fakulta UK.

 

čt 28. 9. | 09:00–12:00 | Matematicko-fyzikální fakulta UK, Malostranské nám. 25, Praha 1

Fotoreport