PRAHA – REZIDENCE PRIMÁTORA

Rezidence primátora hlavního města Prahy byla zřízena v nové budově Ústřední knihovny města Prahy, kterou postavila v letech 1925–1928 Pražská městská spořitelna jako jubilejní dar hlavnímu městu při příležitosti 60. výročí svého trvání a na počest 10. výročí Československé republiky. Projektantem budovy i její umělecké výzdoby byl architekt František Roith (1876–1942). Za strohou neoklasicistní fasádou rozlehlého objektu vznikl moderní a na svou dobu špičkově vybavený víceúčelový objekt. Primátorská rezidence zaujímá celé první a druhé patro průčelního traktu knihovny. Vstupuje se do ní vlastním vchodem z nároží Platnéřské a Žatecké ulice, do prvního patra byly umístěny reprezentační a přijímací místnosti, do druhého patra vlastní soukromý byt primátora, soukromá pracovna a tři apartmá pro primátorovy hosty. Zařizování a výzdoba primátorské rezidence byly dokončeny až v roce 1930. Z primátorů novou úřední rezidenci skutečně obýval pouze Karel Baxa (ve funkci v letech 1919–1937). Všichni další primátoři až do současné doby ji užívali pouze formálně. Sloužila ovšem pravidelně k ubytování oficiálních zahraničních návštěv a zejména k protokolárním a reprezentačním účelům.

Ve spolupráci s partnerem akce LAUFEN CZ s.r.o. Omezená kapacita. Nutná rezervace od 24. 9. na GoOut.cz.

 

Sraz: so 29. 9., 12.00–15.00, Mariánské nám. 98/1