Praha – repríza filmu REM

Architektura se obvykle filmuje zvenku, jako neživý objekt. Těch několik vyobrazení interiérů se často omezuje na statické obrazy prázdných budov, které se tím redukují na pouhou ikonu nebo sochu. Film REM využívá nekonvenční přístup, který vedle sebe skládá lidské příběhy a zkušenosti jak architekta samého, tak i uživatelů jeho architektury. Film zkoumá Remův život, jeho pracovní metody, filozofii a vnitřní krajinu z dosud neznámé, intimní a bezprostřední perspektivy. Výsledkem je pocit, že se divák ocitá „uvnitř“ jeho hlavy. Tato perspektiva umožňuje divákovi jedinečným způsobem pochopit Removy myšlenky. Tyto ideje nejsou podány jen jako intelektuální koncepty, divák je vidí přímo v praxi – jako realitu na zemi. Vidí, jak se tyto myšlenky naplňují v betonu a v kovu. Film ukazuje, jak tyto stavby, některé obrovské a jiné malé, rozeseté po celém světě, ovlivňují všechny stránky života lidí, kteří je postavili, kteří je využívají a kteří v nich žijí.

KRUH ve spolupráci s ČVUT zorganizoval další projekci ve čtvrtek 11.10. Promítá se od 20:00 na fakultě architektury ČVUT, sál Kotěra 105. Rezervace předem není možná. Vstupenky budou k prodeji přímo na místě. Přijďte na dokument o jednom z nejvýznamnějších architektů současnosti.

Sraz: čt 11. 10., 20:00, FA ČVUT přednáškový sál Kotěra č.105, vstupné pouze na místě: 100 Kč