PRAHA – RADNICE PRAHY 7

Budova podle návrhu Ateliéru bod architekti, uvedená do provozu v loňském roce. Dům vychází z kontextu Holešovic, jak svým tvaroslovím, tak materiály. Původní objekt byl očištěn na samotný skelet, tedy na nosnou konstrukci, a opatřen fasádou z červených cihel. Interiéry působí minimalisticky a transparentně. Kromě kanceláří se zde nachází zastupitelský sál či konferenční místnosti. Na střeše je přístupná terasa a radniční sál pro konání kulturních akcí. Na nejvyšším bodu fasády se nachází hodiny od holešovického výrobce. Návrh vzešel z otevřené architektonické soutěže.

Sraz: so 2. 10., 13:00–16:00, komentovaná prohlídka s autory návrhu ve 14:00 s nutností rezervace, U Průhonu 1338/38, P-7

Fotoreport