PRAHA – PROSEK A VÝTVARNÁ DÍLA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Z pohledu výtvarných děl ve vztahu k architektuře je Prosek i vinou sousedních Ďáblic opomíjeným sídlištěm. Počtem přizvaných výtvarných umělců, realizovaných prací a vynaložených nákladů v průběhu sedmdesátých let  20. století mu však zdárně sekunduje. Část dochovaného souboru často opomíjených a neznámých děl a jejich autory představí historik umění Tomáš Řepa.

Sraz: so 5.10., 10.00, Park Přátelství, u sochy Jiřího Wolkera, P-9

Fotoreport