PRAHA – PROMĚNY STROMOVKY

Královskou oborou od historie k současné podobě i vizím rozvoje s krajinářským architektem Pavlem Šimkem. Vývoj parku a vnější i vnitřní vlivy, které sehrály úlohu v jeho historii. Limity rozvoje a udržitelnost krajinářských a přírodních hodnot v tlaku návštěvnosti a využívání veřejného prostoru parku. Co vnímá a nevnímá uživatel parku a co obnáší péče o jeden z nejvýznamnějších objektů zeleně Prahy?

Sraz: ne 3. 10., 11:00, před Šlechtovou restaurací, Královská obora 20, P-7

Fotoreport