PRAHA – PROMĚNA NÁDRAŽÍ NA SMÍCHOVĚ

Stanice Praha-Smíchov a situace nejen pražských železničních památek s Michalem Novotným. Procházka představí na příkladu historických a současných proměn Smíchova problematiku ochrany železničního kulturního dědictví (nejen) v Praze. Rozlehlá oblast, která se táhne od stanice metra Na Knížecí až ke Zlíchovu, je stopou fenoménu jménem železnice a s ním souvisejícího průmyslového Smíchova. Když ve druhé polovině 19. století vstoupila parostrojní železnice do rozvíjejícího se pražského předměstí, zkřížila mnohé plány a zcela změnila představy zástupců místní samosprávy, kteří si rozvoj Smíchova představovali úplně jinak. Po 160 letech stojí tato oblast před další zcela zásadní proměnou, a je to právě železnice, která z velké části vyklízí pole, přesněji hnědé pole (brownfield). Rozbíhající se projekty jasně ukazují, že nová výstavba provázená demolicemi historických objektů přistupuje k území, jak je v ČR poměrně časté, spíše jako k výstavbě na zelené louce.

Cílem procházky bude proto nejen připomenutí minulého a představení budoucího, ale i seznámení s možnostmi a limity ochrany železničního kulturního dědictví v kontextu historických proměn místa. V neposlední řadě bude věnován prostor i proměnám vnímání hodnoty industriální architektury a věčnému konfliktu vzájemně protichůdných zájmů.

Procházka začne na místě právě probíhající první fáze výstavby projektu Smíchov City, který vzniká na místě nádraží slavné uhelné Buštěhradské dráhy. Ulicí Nádražní bude pokračovat na dnešní Smíchovské nádraží (dříve nádraží České západní dráhy), odtud dále na Vyšehradský železniční most. Zakončena bude u budovy nádraží Praha-Vyšehrad.

Sraz: ne 3. 10., 14:00, Na Knížecí – roh ulice Stroupežnického a Za Ženskými domovy, P-5

Fotoreport