PRAHA – Pří-BĚH Pražského hradu – od monarchie k demokracii (a zpět!)

Kdy a kdo Pražský hrad otevíral a co svoboda znamená pro urbanismus BĚHem 5 km fartleku s antropologem Ondřejem Skripnikem. T. G. M. si přál proměnit sídlo monarchie v demokratický prostor. Plečnik snižoval zdi, staral se o společné cesty, přemýšlel o vizuálním i fyzickém propojení města a hradu. Choval úctu k lidem i přírodě. Havel na to navázal. Schovávání komunistických prezidentů za zavřené dveře nahradil otevřeností: spojovací lávky zpřístupnily Jelení příkop, Pleskot tunelem propojil dolní a horní část, vrátil se rozhled z Masarykovy vyhlídky. Pro Havlovy nástupce je svoboda prázdným pojmem. Za Klause byly setrvačností ještě některé cesty zrekonstruovány, za Zemana už jen přibývá uzavírek, staví se nové ploty a ruší cesty.

 

pá 30. 9. | 17:00 | roh ulice Na Opyši a Chotkova, Praha 1Fotoreport