Praha – Praha žíznivá a nemocná

Přednáška archiváře PVK Kryštofa Drnka o málo známé kapitole stavebního vývoje meziválečné Prahy – problematice vodárenského a kanalizačního systému a jejich nerealizovaném koncepčním a stavebním řešení. Praha ve 20. a 30. letech řešila vedle řady jiných problémů i nedostatek dodávané pitné vody a zároveň zastaralost systému čištění vody odpadní. Ve 20. letech proto vznikly dva nové koncepty, jak se s nastalou situací vypořádat – projekt Štěchovické vodárny a Řežské čistírny odpadních vod. Ani jeden z nich však nebyl nikdy realizován. V přednášce budou oba projekty představeny, bude popsán proces jejich vzniku i důvody, proč se k jejich realizaci nikdy nepřistoupilo. Dojde také na celkovou situaci Prahy v meziválečném období – zasazení obou projektů do celkového obrazu nerealizovaného regulačního plánu hlavního města.

Rezervace na pvk.cz.

st 5. 10. | 10:00 | Podolská 15, Praha 4Fotoreport