PRAHA! PRAHA – CLASSIC 7, SO 4.10.

Projekt, v němž se prolíná historie se současností. V jeho první etapě byly přestavěny původní budovy holešovického parního mlýna na kancelářské prostory. Oba památkově chráněné objekty byly zrekonstruovány a doplněny o moderní vestavbu, tzv. most, který je propojuje. Hlavní myšlenkou projektu je skloubit industriální architekturu z počátku 20. století s nejnovějšími technologiemi a vytvořit výjimečný, nadčasový prostor. Za proměnu historické technické stavby v ojedinělý soubor kancelářských staveb se zřetelem k citlivému a nápaditému využití původních konstrukcí a stavebních detailů získal projekt Classic 7 titul Stavba roku 2009. Autorem rekonstrukce je kancelář CMC architects, a.s.

12:00 – 14:00 – volný přístup do vstupních lobby zrekonstruovaných budov holešovického parního mlýna, konkrétně budovy „C“ a budovy „E“

Jankovcova, U Uranie, Holešovice, Praha