PRAHA – PODOLSKÁ VODÁRNA

Novoklasicistní budova z druhé poloviny 20. let 20. století podle projektu Antonína Engela. Kromě základní budovy určené pro filtraci vltavské vody byl vystavěn i zvláštní jímací objekt nacházející se na Veslařském ostrově. Součástí celého technologického celku je také budova strojovny s čerpadly, administrativní budova určená pro zaměstnance a vlastní objekt filtrační stanice. Jižní budova uprostřed má 45 metrů vysokou vodárenskou věž, jejíž průčelí zdobí pískovcové sochy, které představují alegorii řeky Vltavy a deseti jejích významných přítoků v řadě pod ní. Jednalo se o největší stavbu ze železobetonu v tehdejším Československu. Komentované prohlídky interiéru filtrační stanice, kde se dnes nachází Muzeum pražského vodárenství. Úpravna vody Podolí je dodnes důležitým rezervním zdrojem pitné vody pro případ omezení dodávek vody z ostatních úpraven vody. Nutná rezervace na webu PVK (spuštěna od 24. 9.). Akce se koná ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi.

Ve spolupráci s partnerem akce Pražské vodovody a kanalizace a.s. Vstup na vlastní nebezpečí, nutno dodržovat pokyny průvodce.

Sraz: so 29. 9. a ne 30. 9., 9.00, 10.00, 11.00 a 12.00 (ENG), Podolská 15

Bohužel kapacita je již zcela naplněna, proto, jako adekvátní alternativu, doporučujeme přednášku přímo v Podolské vodárně historika Kryštofa Drnka PRAHA ŽÍZNIVÁ A NEMOCNÁ , v ne 30. 9., 17.00.

Fotoreport