Praha – Pocta Plečnikovi

Rektor UMPRUM Jindřich Vybíral o slovinském architektovi Josipu Plečnikovi, který výrazně ovlivnil nejen tvář Pražského hradu. Bude se konat v hlavní budově UMPRUM, kde jako pedagog vyučoval. Budou představeny jeho zásadní realizace, jakými jsou kostel Nejsvětějšího Srdce Páně i úpravy Pražského hradu, ale i jeho působení jako profesora architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, dnešní UMPRUM, kde vyučoval od roku 1910 do roku 1921. Ovlivnil nejen tehdejší, ale i budoucí generace významných architektů v České republice i v zahraničí. Mezi nejvýraznější osobnosti z řad jeho žáků patřili například architekti Josef Fuchs, František Lýdia Gahura či Bedřich Feuerstein. 

Kapacita omezena na GoOut.cz.

so 1. 10. | 17:00 | hlavní budova UMPRUM, nám. J. Palacha 3, Praha 1Fotoreport